Phông Giấy Nền USA 2,72x11m

95,000VNĐ

Tình trạng:
Giá 95k/1m, khổ giấy 2m72
Giá cả cuộn 990k/ cuôn 11mx2m72.

Đơn vị tính: Cái