Canon EF 14mm f/2.8L II USM

46,690,000VNĐ

Tiêu cự 14mm
Khẩu độ F2.8
Khẩu độ nhỏ nhất: F22
Số lượng lá khẩu: 6
Cấu trúc ống kính: 14/11
Khoảng cách lấy nét gần nhất: 0.2 m